A     - přeprava odpadů dle 374/2008 Sb Označení motorových vozidel

                                                                                  přepravujících odpad

 ADR - červené označení pro přepravu nebezpečného nákladu

 L      - označení pro tiché vozidlo

 V       - označení vozidla splňující EURO 5